Skip to content

C# runtime ortamında kod derleme

Bazen runtime esnasında bir kodu derleyip çıktısını elde etmek isteyebiliriz, en azından benim başıma geldi. 🙂 Bir projemde bana string olarak gelen bir değeri, örneğin “DateTime.Now()”, runtime esnasında derleyip çıktısını elde etmem gerekti.

Nasıl yapabileceğimize dair örneğe aşağıda bakabilir, ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz.

Selametle…

      // Compile edeceğimiz örnek kodumuz.
      string code = @"
              using System;
      
              namespace CompileCore
              {        
                public class CompileHelper
                {        
                  public static string CompileDateTime()
                  {
                    return DateTime.Now.ToString(""dd.MM.yyyy HH:mm:ss"");
                  }
                }
              }
            ";

      CSharpCodeProvider provider = new CSharpCodeProvider();

      // System.CodeDom.Compiler namespace'inin altında bulunmaktadır.
      CompilerResults results = provider.CompileAssemblyFromSource(new CompilerParameters(), code);

      Type binaryFunction = results.CompiledAssembly.GetType("CompileCore.CompileHelper");

      // Gerisi bir ufak reflection kodu ile ilglil metotu alıp delegate aracılığı ile çağırıyoruz.
      var mInfo = binaryFunction.GetMethod("CompileDateTime");

      var funcDelegate = (Func<string>)Delegate.CreateDelegate(typeof(Func<string>), mInfo);

      return funcDelegate();
Published in.NET

2 Comments

 1. Hocam selamlar, net 7 için güncelleme vakti gelmiş kodu bence 🙂

  • Oh sanırım evet, üzerinden koca bir 7 yıl geçmiş. Teknoloji durmuyor yerinde maalesef 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.