Skip to content

Asp.Net Web API – Token Based Authentication

Merhaba arkadaşlar, bu makalemde Asp.Net Web API ile RESTful servis geliştirirken Token Based bir Authentication işlemi nasıl yapıldığına dair örnek bir proje yapacağız.

RESTful’ün önemini kısaca hatırlamak gerekirse:

 • Fazlasıyla basit ve esneklik sağlamaktadır.
 • REST’in HTTP protokolü üzerine kurulmuş olmasıyla beraber günümüz modern web dünyasındaki bir çok uygulamalar kendini browser tabanlı uygulamalara bırakıyor ve artık bir çok işlem client-side tabanlı yapıldığı için REST servisleri bize bir artı daha sağlıyor bu anlamda.

Özünde RESTful servisleri bize client-server arasındaki yapacak olduğumuz veri transferini SOAP veya RPC gibi kompleks mimariler yerine daha hafif ve esnek bir şekilde yapabilme olanağı sağlıyor.

REST mimarisini hatırladığımıza göre, gelelim şimdi nedir bu Token Based Authentication?

Günümüz çağında geliştirilen neredeyse tüm uygulamaların bir mobil bacağı bulunmaktadır veya mobil tarafına da destek verebilecek şekilde servis mimarileri geliştirilmektedir. REST mimarisi üzerine kurulan bir serviste ise güvenlik işlemlerini ele alabilmek, client’ı yetkilendirebilmek için Token (Jeton) bazlı bir yetkilendirme işlemi yapılmaktadır.

Token Based Authentication işleminin yaşam döngüsüne bakmak istediğimizde ise:securitypattern

 • Client kendi güvenlik bilgilerini girer ve bu bilgiler Authorization Server‘a gönderilir
 • Authorization Server bu bilgileri doğrulursa, client’a bir Access Token Http Response’u döner.
 • Client artık erişmek istediği servislere, elde etmiş olduğu Access Token’ı  Http Request’in Authorization Header‘ına ekleyerek erişim sağlar.

Bu ön bilgilerden sonra hemen örneğimize geçelim. Öncelikle örneğimizde Authentication işlemleri için OAuth 2.0 protokolü ile sağlayacağız ve bunun için Microsoft’un Owin kütüphanesinden yararlanacağız.

Owin temelinde IIS ile Application arasında kendi pipeline’ını kuruyor ve işlemleri burada handle ediyor. Lightweight bir pipeline’a sahiptir.

OWIN__2

AspNetWebAPIOAuth isminde bir Asp.Net Web Application oluşturuyorum. Oluştururken Template kısmından Empty seçip Core Referansını ise Web API seçerek tamamlıyorum.

Projemizi oluşturduğumuza göre hemen projemiz üzerine sağ tıklayarak NuGet Package Manager’ı açıp Search kısmından OAuth yazarak çıkacak olan sonuçlar içinden Microsoft.AspNet.WebApi.Owin, Microsoft.Owin.Host.SystemWeb ve Microsoft.Owin.Security.OAuth‘u seçerek projemize kuruyoruz.

Proje içerisine OAuth isimli bir klasör ekleyerek servis çalışmaya başlarken Owin pipeline’ını ayağa kaldırabilmek için Startup sınıfını hazırlamaya başlıyoruz ve içerisinde gerekli konfigürasyon ayarlarını WebApiConfig‘e register edip, Owin Server üzerinde uygulama oluşurken kullanacağı konfigürasyon ayarınıda belirtiyoruz.

Startup.cs:

using AspNetWebAPIOAuth.OAuth.Providers;
using Microsoft.Owin;
using Microsoft.Owin.Security.OAuth;
using Owin;
using System;
using System.Web.Http;

[assembly: OwinStartup(typeof(AspNetWebAPIOAuth.OAuth.Startup))]
namespace AspNetWebAPIOAuth.OAuth
{
  // Servis çalışmaya başlarken Owin pipeline'ını ayağa kaldırabilmek için Startup'u hazırlıyoruz.
  public class Startup
  {
    public void Configuration(IAppBuilder appBuilder)
    {
      HttpConfiguration httpConfiguration = new HttpConfiguration();

      ConfigureOAuth(appBuilder);

      WebApiConfig.Register(httpConfiguration);
      appBuilder.UseWebApi(httpConfiguration);
    }

    private void ConfigureOAuth(IAppBuilder appBuilder)
    {
      OAuthAuthorizationServerOptions oAuthAuthorizationServerOptions = new OAuthAuthorizationServerOptions()
      {
        TokenEndpointPath = new Microsoft.Owin.PathString("/token"), // token alacağımız path'i belirtiyoruz
        AccessTokenExpireTimeSpan = TimeSpan.FromDays(1),
        AllowInsecureHttp = true,
        Provider = new SimpleAuthorizationServerProvider()
      };

      // AppBuilder'a token üretimini gerçekleştirebilmek için ilgili authorization ayarlarımızı veriyoruz.
      appBuilder.UseOAuthAuthorizationServer(oAuthAuthorizationServerOptions);

      // Authentication type olarak ise Bearer Authentication'ı kullanacağımızı belirtiyoruz.
      // Bearer token OAuth 2.0 ile gelen standartlaşmış token türüdür.
      // Herhangi kriptolu bir veriye ihtiyaç duymadan client tarafından token isteğinde bulunulur ve server belirli bir expire date'e sahip bir access_token üretir.
      // Bearer token üzerinde güvenlik SSL'e dayanır.
      // Bir diğer tip ise MAC token'dır. OAuth 1.0 versiyonunda kullanılıyor, hem client'a, hemde server tarafına implementasyonlardan dolayı ek maliyet çıkartmaktadır. Bu maliyetin yanı sıra ise Bearer token'a göre kaynak alış verişinin biraz daha güvenli olduğu söyleniyor çünkü client her request'inde veriyi hmac ile imzalayıp verileri kriptolu bir şekilde göndermeleri gerektiği için.
      appBuilder.UseOAuthBearerAuthentication(new OAuthBearerAuthenticationOptions());
    }
  }
}

Owin ayarlarını başlangıçta içeren sınıfımızı oluşturduk. Sınıf satırlarındaki yorumlarda da belirttiğimiz üzere, Authentication type olarak Bearer Authentication kullanacağız. Sebebi ise daha fazla lightweight olup OAuth 2.0 ile standart bir hale gelmesi ve hem client hemde server side için authentication işlemlerini daha fazla kolaylaştırmasıdır. Ayrıca tüm işlemler her ne kadar bir access token üzerinden yürüyecek olsada, SSL ile client ile server arasındaki veri güvenliği sağlanmalıdır.

OAuthAuthorizationServerOptions ayarlarını tanımlarken Provider olarak OAuthAuthorizationServerProvider sınıfından miras alarak türeteceğimiz SimpleAuthorizationServerProvider ‘ı seçtik. Şimdi gelelim bu provider’ın kodlarını incelemeye. Öncesinde daha önce açtığımız OAuth klasörünün içine hemen bir Providers isminde klasör daha açarak içerisinde ilgili sınıfımızı oluşturuyoruz.

SimpleAuthorizationServerProvider.cs:

using Microsoft.Owin.Security.OAuth;
using System.Threading.Tasks;
using System.Security.Claims;

namespace AspNetWebAPIOAuth.OAuth.Providers
{
  public class SimpleAuthorizationServerProvider : OAuthAuthorizationServerProvider
  {
    // OAuthAuthorizationServerProvider sınıfının client erişimine izin verebilmek için ilgili ValidateClientAuthentication metotunu override ediyoruz.
    public override async System.Threading.Tasks.Task ValidateClientAuthentication(OAuthValidateClientAuthenticationContext context)
    {
      context.Validated();
    }

    // OAuthAuthorizationServerProvider sınıfının kaynak erişimine izin verebilmek için ilgili GrantResourceOwnerCredentials metotunu override ediyoruz.
    public override async Task GrantResourceOwnerCredentials(OAuthGrantResourceOwnerCredentialsContext context)
    {
      // CORS ayarlarını set ediyoruz.
      context.OwinContext.Response.Headers.Add("Access-Control-Allow-Origin", new[] { "*" });

      // Kullanıcının access_token alabilmesi için gerekli validation işlemlerini yapıyoruz.
      if (context.UserName == "Gokhan" && context.Password == "123456")
      {
        var identity = new ClaimsIdentity(context.Options.AuthenticationType);

        identity.AddClaim(new Claim("sub", context.UserName));
        identity.AddClaim(new Claim("role", "user"));

        context.Validated(identity);
      }
      else
      {
        context.SetError("invalid_grant", "Kullanıcı adı veya şifre yanlış.");
      }
    }
  }
}

OAuthAuthorizationServerProvider sınıfının iki metodunu ezdiğimizi görüyoruz. Bunlardan birincisi, Client’ı doğrulamak için ki direkt olarak doğruladık biz. İkincisi ise asıl kaynak erişimine verilecek yetkilerin ayarlandığı ana kısım. Öncelikle burada CORS ayarlarını gerçekeleştirdik. Hemen CORS nedir hatırlatması yapmak gerekirse:

CORS domain’ler arası kaynak paylaşımını sağlamaya yarayan bir mekanizmadır. Bir domain’in bir başka domain’in kaynağını kullanabilmesini sağlar.

Hızlıca CORS’u da tekrardan hatırladığımız üzere devamında koda baktığımızda da net bir şekilde görüldüğü gibi validation işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Eğer kullanıcı geçerli bir kullanıcı ise bir kimlik yaratıp, context üzerinde doğruluyor.

Evet şuan Owin için OAuth 2.0 implementasyonunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şimdi gelelim Controller üzerinde ki kullanımına. Hemen Controllers kısmına OrdersController ekliyorum ve içine List isminde bir metot tanımlıyorum. Form Authentication’dan da hatırlayabileceğiniz üzere metotların üstüne attirbute olarak [Authorize] attributunu ekliyorduk, Owin içinde aynı attribut’u kullanıyoruz.

OrdersController.cs:

using System.Collections.Generic;
using System.Web.Http;

namespace AspNetWebAPIOAuth.Controllers
{
  public class OrdersController : ApiController
  {
    [HttpGet]
    [Authorize]
    public List<string> List()
    {
      List<string> orders = new List<string>();

      orders.Add("Elma");
      orders.Add("Armut");
      orders.Add("Erik");

      return orders;
    }
  }
}

Api tarafında herşey hazır olduğuna göre projemizi test edebiliriz. Ben tool olarak Postman’ı tercih ediyorum siz isterseniz Fiddler Composer’da kullanabilirsiniz. Postman data gönderirken bana daha fazla esneklik sağlıyor açıkcası. 🙂

Öncelikle direkt olarak ilgili api metodumuza erişmeye çalıştığımızda alacağımız sonuca bir bakalım:

oauth_hata

 

api/Orders/List url’i ile GET isteği attığımızda Authorization hatası aldığımızı görüyoruz. Öncelikle /token path’i ile belirttiğimiz adrese gidip geçerli bir access_token almalıyız.

Bunun için POST tipinde /token url’ine Headers’a ve Body’e bir kaç parametre set ederek gitmemiz gerekmektedir.

Headers’e eklenecek parametreler:

Header: Accept                Value: application/json
Header: Content-Type     Value: application/x-www-form-urlencoded

Body’e eklenecek parametreler:

data tipi x-www-form-urlencoded olarak seçilip,

Key: grant_type                 Value: password
Key: username                  Value: Gokhan (Kullanıcı adınız)
Key: password                   Value: 123456 (Şifreniz)

İlgili bilgileri girdikten sonra POST işlemini gerçekleştirelim ve gelen sonuca bakalım:

oauth_token

 

Geriye dönen JSON sorgusunda access_token oluşmuş ve expires_in süresi ile geldiğini görüyoruz. Bu süreyi hatırlarsak Startup kısmında konfigürasyon bölümünde AccessTokenExpireTimeSpan propertysi ile vermiştik.

Artık bu token’ı kullanarak tekrardan api/Orders/List url’ine tekrardan bir GET sorgusunda bulunalım. Fakat bu sefer ilgili token’ı Header’a ekleyerek gönderiyoruz.

Headers’e eklenecek parametreler:

Header: Content-Type      Value: application/json
Header: Authorization       Value: Bearer jyMJNFpYdBOZxoUZsutu7vNe4JY–kdvdjTylrJi_rZPC5VUOFSTvej-Sq0jvCj1gYbg0HHAk6ILoj0U7G3zCYcl1lK9tA6YwMGODccsorhjwDTzuuGprU00f5j4Ly1DUhS54TejbrZtn1RMegSCXFfixjkYkeXeVd6eP0eGGrAr6f3ICVGz7KASR28soQEh_4sXpOZLmDpDJFKKAEoI_q0h9_7qvfIIjm8t0lDcCp4

Token tipimiz Bearer olduğu için headerda Authorization kısmının değerine access_token’ı girmeden önce Bearer tag’ini ekleyip daha sonrasında access_token’ı ekliyoruz.

oauth_access

 

Servisten başarıyla bilgileri çektiğimizi görüyoruz. Bir sonraki Web API konumda ise Custom Token Based Authentication işlemi nasıl gerçekleştirilebilir hakkında bir şeyler yazmayı planlıyorum. Şimdilik sağlıcakla kalın.

AspNetWebAPIOAuth

Published inAsp.Net Web API

184 Comments

 1. Emeğine sağlık çok faydalı oldu

 2. necati necati

  Makale çok güzel, ellerinize sağlık. Benim bir sorum olacak, postman’la değil de js ile bu işlemleri yapmak istediğimde;
  OPTIONS http://localhost:49516/Api/Students 405 (Method Not Allowed)jQuery.ajaxTransport.options.send @ jquery.js:9664jQuery.extend.ajax @ jquery.js:9215(anonymous function) @ app.js:32
  index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://localhost:49516/Api/Students. Response for preflight has invalid HTTP status code 405

  hatası alıyorum. Token alıp headers kısmından yolluyorum.

 3. Eren Eren

  Yazı için teşekkürler. Postman kullanmadan nasıl ajax isteği gönderebileceğimizi anlatabilir misiniz?

  • Merhaba, kusura bakmayın geç yanıt için yoğunluktan bakamıyorum bu aralar.

   Aşağıdaki gibi bir ajax isteği ile access token’ı alabilirsiniz.

   < script type="text/javascript">
   function GetToken() {
   $.ajax({
   type: ‘POST’,
   url: ‘/Token’,
   dataType: ‘json’,
   data: { “grant_type”: “password”, “username”: “Gokhan”, “password”: “123456” },
   success: function (response) {
   // Access token’ı bu şekilde alabilirsiniz.
   alert(response.access_token)
   }
   });
   }
   < /script>

 4. Melih Melih

  Merhabalar,

  Öncelikle paylaşımınız için teşekkürler.

  grant_type alanını authorization_code olarak geçtiğimde invalid_grant hatası alıyorum. Bu hatayı düzeltmek için neler yapabilirim?

  • Merhaba, grant_type alanını password olarak geçmeniz gerekmektedir.

 5. murat_k murat_k

  Merhaba hocam, token request ile dönen JSON nesnesi (access_token, token_type, expires_in) parametrelerini döndürmektedir. Eğer kullanıcı adı ve rollerini de (access_token, token_type, expires_in, username) almak istiyorsak ne yapmalıyız. token bilgisinin yanında username gelsin istiyorsak bunu kodda nereye eklemeliyiz?

  • Merhaba
   client o token bilgileri ile server’a bir request isteği bulunduğunda, eğer token bilgisi geçerli bir token ise SimpleAuthorizationServerProvider class’ının içerisinde kullanıcı bazlı identity oluşturarak “identity.AddClaim(new Claim(“sub”, context.UserName));” satırı ile istediğimiz property’lerini doldurmuştuk. Bu bilgilere server tarafında kullanıcı authentication işleminden geçirildikten sonra ulaşabilirsin. Bu bilgilere ulaşabilmek için ise, System.Web.Http namespace’i altında bulunan User context’i üzerinden ulaşabilirsin. Saygılar.

 6. AbbA AbbA

  Merhabalar,
  Oldukça temiz bir iş, ellerinize sağlık. Custom Token Auth dan önce Refresh token konusuna da basit bir örnekle değinirseniz çok daha faydalı olacağı konusundayım. Lakin neden ihtiyaç duyulduğu konusunda bazı durumlarda ikilemde kalıyorum.

  • AbbA AbbA

   Replace(parent.comment,”olacağı konusundayım.”,”olacağı kanısındayım.”);

  • Merhaba, teşekkür ederim öncelikle. Dürüst olmak gerekirse bu konulara daha derinlemesine Şubat ayı gibi çıkacak olan Asp.NET Web API kitabımda değiniyorum. O yüzden şimdilik daha fazla makale ekleyemiyorum bu konuda. Kısaca ihtiyaç duyulma sebebine değinecek olursak: Eğer belirli bir expire süresine sahipse token fakat API’ı consume eden client hala session’a ihtiyacı varsa, tekrardan login olma ihtiyacı yerine refresh token ile yeni bir authorization token isteğinde bulunarak gerçekleştirebilir. Bu sayede client username ve password gibi bilgileri token lifecycle’ı boyunca tekrardan taşımasına ve validation yapmasına gerek yoktur.

   Saygılarımla.

   • AbbA AbbA

    Merhabalar;
    Piyasaya çıkacak olan kitabınız için şimdiden başarılar diliyorum.Cevabınız için de çok teşekkürler, çok fazla olmuyorsam tam da takıldığım kısım işte burası; Sizin örneğinizde; Bir kullanıcı için, giriş yaptığı sayı kadar (teoride sonsuz) 24 saat geçerli tokenlar üretiyor;

    1) Bu bir güvenlik sıkıntısı doğurmaz mı?
    – Sonuçta servise erişmek için, bir kullanıcının birden fazla token ı olabiliyor. Geçmişe dönük oluşturulmuş tüm tokenları geçersiz kılacak bir yöntem daha mantıklı değil mi? Mesela kullanıcı yeni bir validasyon yaptığında. Ayrıca en önemli problem; Kullanıcı giriş yaptı, 24 saatlik token üretildi, sonra kullanıcı şifresini değişti, ancak üretilen tokenı kullanan ile diğer uygulamalar hala daha kaynaklara erişebilir durumda çünkü token 24 saat geçerli.(içerde her authorize durumunda fazladan bir kontrol yapmıyorsan)

    2) Refresh token ile sürekli kullanıcıdan giriş yapmasını önleyerek kullanıcı bilgilerini güvene alabiliyoruz.
    – Çok iyi de, ben servis sunucusu olarak piyasaya geçerli bir token sunduğumda, uygulama o token ı sürekli refresh ile uzatıp, süresiz olarak kullanıcı kaynaklarına erişim sağlayabilir. Kullanıcı istediği kadar şifresini değiştirsin. (içerde her authorize durumunda fazladan bir kontrol yapmıyorsan)

    Yada ben bu TOKEN olayını yanlış mı anlıyorum.

    • Merhaba tekrardan, İlk olarak 24 saat olayını olması gereken expire süresi olacak şekilde algılamayın. Bu sadece bir örnek olduğu için o şekilde verdim. 🙂 Sonuçta bu PoC (proof-of-concept)’deki amacım; custom olarak bir token provider nasıl oluşturulur idi. Dediğiniz gibi güvenlik bacağı ise ayrı bir kısımdır. Gerek login aşamasında gerekse de access_token’ın lifecycle’ı boyunca sağlanacak olan. Öte yandan refresh_token’da bir expire süresine sahiptir. Expire süresi boyunca belirlenen expire dahilinde yeni bir access_token alabilir client. Amaçta budur zaten. Refresh_token expire olduğunda ise tekrardan login olup yeni bir access_token alması gerekmektedir.

     İyi günler dilerim.

 7. Ümit Ümit

  Merhaba,
  Öncelikle anlatımınız için teşekkürler.
  Sormak istediğim şu; OAuth ile HttpPost attribute’una sahip metodları Authorize edebiliyor muyuz? Bununla ilgili açıklayıcı bir kaynak bulamadım. Cevaplarsanız memnun olurum.

  • Merhaba, POST veya GET farketmez, Authorize işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

   • Ümit Ümit

    Denemelerimde Authrorize ve HttpPost’u birlikte kullandığımda action’a ulaşamıyorum. Bununla ilgili küçük bir örnek paylaşabilir misiniz?

 8. Rıdvan Rıdvan

  Merhaba token uygulamasını birden fazla sunucuda çalıştırdığım taktirde. A sunucusunda aldığı tokenı B sunucusunda nasıl doğrulatabilirim.

  • Merhaba. Bu işlem gerçekleştirebilmek için config’ler içerisine machine key’lerin aynı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Yani hem token api üzerinde hemde api’ı kullanacak olan uygulama üzerindeki config’ler, aynı machine keylere sahip olmalıdır. Decription işlemleri için machine key içerisinde bulunan “validationKey” ve “decryptionKey” node’ları kullanılmaktadır. Saygılarımla.

   • Rıdvan Rıdvan

    Peki ben token sahibinin bilgilerine api tarafında nasıl ulaşabilirim.
    Yalnızca token geldi ve method çalıştırmam isteniyor bunu kimin yaptığını loglamak istiyorum.

    • Tanımlamış olduğun identity’lere api tarafına ilgili token’la gelip valide olduğu zaman, System.Web.Http namespace’i altında bulunan User context’i üzerinden ulaşabilirsin.

 9. fatih fatih

  Makaleniz çok yararlı, bunun için teşekkürler. Benim sorum şu: controller veya action bazında grant işlemini nasıl gerçekleştirebiliriz? Mesela haberleri listeleme metodunu kullanabilsin ama haber ekle metodunu kullanamasın. Kullanıcı grubu bazında bu durumu nasıl gerçekleştirebilirim?

  • Merhaba, bu işlemi yapabilmek için client’ı authorize ettikten sonra yeni bir claim eklerken ‘identity.AddClaim(new Claim(“role”, “user”));’ burada istediğiniz custom “role” leri ekleyerek bu “role” değerlerine göre action bazında işlem yapılabilip, yapılamayacağını sınırlayabilirsiniz. [Authorize(Roles = “user”)] gibi. İyi günler dilerim.

 10. Mustafa Mustafa

  Çok güzel bir makale teşekkürler. Veri alışverişinde Bearer kullanıp encrypt yapabilir miyiz? Yaparsak doğru bir yöntem sayılır mı? Amacım verilerin gizliliği.

  • Merhaba teşekkürler. Evet yapabilirsiniz zaten OAuth 2.0 Authorization Framework’ü ile beraberinde gelen Bearer token bir standardizasyon haline gelmiştir. Makale içeriğimiz de buna dayanmaktadır. HTTP protokolü söz konusu olduğu için verilerin gizliliği ne kadar sağlanılabilir bu tartışılır ve sizin architectural tasarımınızada bağlı bir etmen bu. Buna ek olarak da SSL kullanımını önerebilirim.

 11. Tuba Tuba

  Merhaba,
  Gayet anlaşılır ve faydalı bir paylaşım olmuş, teşekkürler. Bir sorum olacak; Owin de token tam olarak nasıl bir yapıda tutuluyor?

  • Store yapısı tamamen size kalmış. Token’lar machine key’lere göre serialize ve deserialize ediliyor. Oluşan token’ı siz store etmelisiniz.

   • Tuba Tuba

    Teşekkür ederim, peki web api dokümantasyonu için ne tavsiye edersiniz? Swagger denedim fakat swagger’da token based authentication’ı ekleyemedim.

     • Murat Murat

      Merhabalar,

      Swagger’ı Windows Service üzerinde self-host koşturduğum web-api ile kullanabiliyormuyuz. Swashbuckle.Core üzerinden yapılıyor görünüyor ama standart win service app yada console app üzerinde yapan birilerini bulamadım

     • Murat Murat

      Tekrar merhabalar,
      Swagger’ı Swashbuckle.Core ile win service üzerinde çalıştırdım. Şimdi biraz custom rooter üzerinde çalışmam gerekiyor.

      Teşekkürler.

 12. Mehmet Mehmet

  Merhaba,

  Bu tür Authentication ile ilgili anlamadığım konu, kullanıcı adı ve şifrenin client tarafında oluyor olmasının güvenlik riski oluşturup oluşturmadığıdır. Yani Web uygulamasında AJAX ile Web Api’ye sorgu gönderirken kullanıcı adı ve şifreyi yazıyoruz.

  url: ‘/Token’,
  dataType: ‘json’,
  data: { “grant_type”: “password”, “username”: “Gokhan”, “password”: “123456” },

  Bu güvenlik bilgilerin bilen biri postman, fiddler gibi bir tool ile çok rahat POST veya GET yapabilecek. Benim derdim Web API’min sadece benim sitemden çağrılıyor olmasıdır. Bunu nasıl yapabilirim. Yani http://www.deneme.com/GetUrun/Kategori/7 şeklindeki bir sorgunun sadece deneme.com çatısı altında yapılmasıdır. Başka bir siteden veya tool aracılığıyla kesinlikle çağrılamamasıdır. Çünkü buradaki “7” değerine rastgele değer gönderilerek sunucudaki tüm data çekilebilir.

  Örneğin bir EXE yazarak aşağıdaki URI’daki adana ifadesi yerine kelimeler yazarak birçok kez call edebiliyorum. Bunu engellemek mümkün mü. HTTP üzerinde özel header mi yazmak gerekiyor Veya Session nesnesi falan mı kullanmak gerekiyor. Server tarafında aynı süre içerisinde çok sayıda post gelirse engelleme yapabilirim belki.
  https://www.sahibinden.com/ajax/search/phrase?q=adana&categoryId=0&_=461305609903

  • Merhaba, ilk olarak kullanıcı adı ve şifre yolluyoruz kısmındaki düşüncenize gelecek olursak; kişi access token alabilmek için ilk adımda bu authentication api’a bu sorguyu göndermek zorunda ve genelde bu api SSL ile korunmaktadır ve SSL ile korunmasıda önerilmektedir. İkinci olarak da AJAX ile göndermek zorunda da değilsiniz, backend de yapabilirsiniz bu işlemi. Asıl sorunuza gelecek olursak da, aynı domain çatısı altında sorgularınızın sadece çağrılmasını istiyorsanız buda CORS (Cross-Origin) olarak adlandırılıyor ve sadece aynı sizin belirlediğiniz URI çatısında istekler cevaplanabiliyor. Burayı inceleyebilirsiniz.

 13. Mehmet Mehmet

  SSL ile korunması dış uygulamaların bunu okumasını, HTTP paketlerinin okunmasını engelleyecek ama AJAX içerisinde bana bir fayda sağlayacak mı. Yani kullanıcı adı ve şifreyi POSTMAN’a yazdığım zaman yine çalışacak.

  İkinci konu AJAX ile göndermek zorunda değilsiniz kısmını biraz daha açabilir miyiz. Bunu nasıl engelleyebiliriz. Mobil uygulama tarafında değil de Web uygulaması tarafında örneğin bir buttona tıklandığı zaman AJAX ile Web API çağırdığımızı düşünelim bu durumda backend’e authentication işlemi nasıl olacak.

  CORS olayı için teşekkür ederim, benim için yönlendirici oldu.

  • Önemli olan zaten dış uygulamaların bunu sniffleyememesi. CORS’u yaparsanız zaten Postman veya Fiddler ile bir istekde bulunamayacaksınız. İkinci olarak da REST API entegrasyonunu bu kadar simple düşünmeyin. Herşeyiniz fontend üzerinden AJAX request’leri ile gelsin, gitsin olamaz ki bu kadar güvenliğe takmış ve önem vermiş durumdaysanız. UI tarafındaki Controller’ınızı bir Gateway olarak düşünün. Artık oradaki business’ınız her neyse, asıl REST API’ınızı consume edecek olan request’ler controller tarafında oluşturabilirsiniz. Bu kısımlar artık sizin yoğurt yiyişiniz ve projenizin mimarı dizaynları ile alakalı bir durum.

 14. ilhan ilhan

  Kitabınız çıktı mı acaba

 15. İLHAN İLHAN

  ASP.NET WEB APİ KİTABINIZ NE ZAMAN ÇIKIYOR

  • Merhaba bazı problemlerden dolayı biraz geçikti bu yaza çıkartma planımız. Proje video’su çekme aşamasındayız. Saygılar.

 16. fatih fatih

  Kardeşim eline sağlik cok guzel bir makele olmus.web api ile calismaya basladigimdan beri nasil güvenlik önlemi alacagimi düşünüyordum.kendi sistemime uyguladim sorunsuz bir sekilde calisiyor tsk ederim.küçük bir sorum olacak facebok twitter foursquere gibi sitelerin apileride ayni mantiktami calismaktadir yanitlarsan sevinirim kolay gelsin.

  • Tam olarak arka plandaki logic’lerini bilemem fakat evet, OAuth 2.0 ile çalışmaktadır.

 17. Kemal Kemal

  Merhaba Gökhan Bey,

  Sorum direk yazı içeriğiyle ilgili değil ama , günümüzde asp.net mvc kullanılan ticari girişimlerde asp.net mvc’nin hazır sunduğu authentication mekanizması mı kullanılıyor?

  • Merhaba, bu çok genel bir soru olmuş. 🙂 Ooradaki developer’in ekmek yiyişi ile alakalı bir durumdur diyeyim. İster .Net içerisinde gelen authentication mekanizmalarını kullanır, ister kendisi custom authentication yapısını geliştirir. Bunu bilemem. 🙂

 18. mehmet mehmet

  merhaba anlatımınız için teşekkür ederim ben servislerimi android client tarafında kullanıyorum bu şekilde nasıl güvenli hale getirebilirim android tarafınndan yani java tarafundanmı sabit kullanıcı adı şifre verip tokeni alıp sunucuya tekrar gönderecegim

  • Merhaba, evet app’inizin ilk login ekranında mecburen authentication sunucunuza token key alabilmek için kullanıcı adı ve şifreyi göndermeniz gerekmektedir. Onun dışındaki işlemlerde elde etmiş olduğunuz token ile ilerleyebilirsiniz.

 19. Oğuz Oğuz

  Merhaba Gökhan bey. Ufak bir sorum olacak.

  1. Büyük çaplı bir Web Projesinde Token güvenliğe ihtiyaç olur mu? Bu güvenlik seviyesi sizce hangi aşamadan sonra gerekli olacaktır? İleride bu projeyi kısmi yada tamamını mobile taşımak gerekirse diye soruyorum…

  2. Tokenları api tarafında nasıl tutmak gerekir sizce? Sonuçta bir ikili yapımız var. Token alan kişi ve Token Key. Bunu Sesion da tutabiliriz yada db ye yazabiliriz.. Sizce hangisi?

  3. Böyle bir Token sistemi ne kadar yorar sistemi? Sürekli her servis çağırımında gidip gidip bakmak gerek kullanıcının Tokenı varmı yok mu? diye..

  • Merhabalar, 1. sorunuz için eğer api based bir sistemle çalışıyorsanız ve internal olan resource’larınızı daha sonra dışarıya extend edecekseniz eğer token based bir güvenliğe ihtiyaç duyabilirsiniz. 2. sorunuz için token’ları api tarafında tutmayacaksınız, token yapisi sizin göndermiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifreye ve içerisine extra olarak tanımlamış olduğunuz claims bilgilerine göre machine key’lere bakılarak hash’lenir. Token’ı resource’larınızı kullanacak olan client tarafında tutmalısınız. Token tarzı işlemler için db bazlı bir yerde tutmanızı önermem çünkü çok fazla ihtiyacınız olacak ve her seferinde db’ye erişmek size ek bir maliyet getirecektir. 3. sorunuza gelecek olursak, her servis çağrınızda token apinize gitmeyeceksiniz. Normal resource’larınızın bulunduğu api’de owin’i implemente ettiğinizde token expire süresine veya token key’in olup olmadığına göre orada da kontrol edilmektedir zaten.

   • Oğuz Oğuz

    Gökhan bey merhabalar. Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Beki daha önce soruldu belki sorulmadı bilmiyorum. Bir sistem tasarlıyorum. Bir binaya girişte kimlik sorulacak. Ok. Token ile bu işi yaptık. binaya giren herkesten kimlik bilgisini aldık.
    2. olarak bina içindeki her odaya girişte bir kimlik kontrolü daha yapmam lazım. Kapıdan her giren o odaya girmeye yetkili olmayabilir. Yetkisi olsa yada olmasa bile benim x kişisi y odasına girdi bilgisini loglamam gerekli. Bu durumda Token üstünde geçerli kişiyi bulursam işimi görür diye düşünüyorum.

    Sorum
    1. Bu bilgiye nasıl erişirim?
    2. sizin önerebileceğiniz daha farklı bir yapı olur mu? Odaların dinamik olarak sayı ve yetkisinin değişmesi unsurunu göz önünde bulundurursak…

    • Merhaba kullanıcı bilgilerine daha önceki yorumlarda da cevapladığım gibi “System.Web.Http namespace’i altında bulunan User context’i üzerinden ulaşabilirsiniz”

 20. Kerem Akbal Kerem Akbal

  Öncelikle örnek için teşekkür ederim ancak uygularken bir hata ile karşılaştım.

  using AspNetWebAPIOAuth.OAuth.Providers;

  satırında Provider assembly’sini kabul etmiyor, bahsettiğiniz paketler yüklü ancak build hatası alıyorum.

  • sertunc sertunc

   OAuth klasörü ve onun içinde de Providers klasörü olmalı sanırım

 21. Özcan Özcan

  Merhaba,

  Hocam, birkaç sorum var. Beni bilgilendirebilirseniz sevinirim.

  1 – Dikkatimi çekti. identity.AddClaim(new Claim(“sub”, context.UserName)); ifadesinde “sub” ne anlama geliyor. Birşeyin kısaltılması mı.

  2- Asıl sorum şu; giriş yapılırken oluşturduğumuz bilgilere diğer metodlardan nasıl erişeceğiz. Örneğin kullanıcı giriş yaptıktan sonra kullanıcının mail adresini, adını soyadını da yükleyip sonraki fonksiyonlardan erişmek istiyorum. ,Aşağıdaki sayfada claim okuması gösterilmiş ancak Foreach ile tüm claim’leri listeleyince claimtype alanı hepsi için http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string görünüyor.

  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee517271.aspx

  public override Task GrantResourceOwnerCredentials(OAuthGrantResourceOwnerCredentialsContext context)
  {
  bool kullaniciKontrol = KullaniciKontrol(context.UserName, context.Password);
  if (!kullaniciKontrol)
  {
  context.SetError(“invalid_grant”, “Kullanıcı adı veya şifre yanlış.”);
  return Task.FromResult(null);
  }

  var identity = new ClaimsIdentity(context.Options.AuthenticationType);
  identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Name, context.UserName));
  identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Gender, “Erkek”));
  identity.AddClaim(new Claim(“Sirket”, “Deneme Şirketi”));
  identity.AddClaim(new Claim(“sub”, context.UserName));
  context.Validated(identity);
  return Task.FromResult(null);
  }

  Okuma işlemini de şu şekilde yapıyorum.

  [HttpGet]
  [Authorize]
  public List Liste()
  {
  var identity = (ClaimsIdentity)User.Identity;
  IEnumerable claims = identity.Claims;

  foreach (Claim claim in claims)
  {

  sonuc.Add(“claim.Value: ” + claim.Value);
  sonuc.Add(“claim.ValueType: ” + claim.ValueType);
  }
  return sonuc;
  }

  3 – Son sorum da LOGOUT / SIGNOUT işlemini nasıl yapabiliriz veya belli bir ticket i nasıl sistemden remove edebiliriz.

 22. Özcan Özcan

  –DÜZELTME–
  Hocam,

  önceki mesajımdaki 2.soruyu görmezden gelin.
  sonuc.Add(“claim.ValueType: ” + claim.ValueType); ifadesinde ValueType yazmışım oysa sadece Type yazılmalıydı. Gözden kaçmış.

  Şimdi sadece 3 solu sorum için desteğinize ihtiyacım var. LOGOUT işlemini nasıl yapabiliriz veya önceden oluşturulmuş bir token i nasıl geçersiz yapabiliriz.

  • Merhaba, daha öncede cevapladığım gibi: “bu tarz session’ları sizin tracklemeniz gerekmektedir. API stateless olduğu için görevi sadece geçerli bir süreye sahip token üretmektir. Handle işlemini unique bir id kaydedip o id üzerinden siz takip edebilirsiniz, logout olduğunda farklı unique bir değer atamak gibi vb. çözümler düşünebilirsiniz. Aktif olmadığı durumlarda ise zaten token expiry olacaktır.”

 23. Serhan erturk Serhan erturk

  Merhabalar benim size bir sorum olacak isin icinden cikamaz haldeyim:)
  Requesti atip tokenimizi aldik burada sorun yok. Fakat kullanici sifresi degistiginde veya rol degistiginde degismeden once aldigi token yine aktif oluyor.bunun onune nasil gecebiliriz?

  • Merhaba, bu tarz session’ları sizin tracklemeniz gerekmektedir. API stateless olduğu için görevi sadece geçerli bir süreye sahip token üretmektir. Handle işlemini unique bir id kaydedip o id üzerinden siz takip edebilirsiniz, logout olduğunda farklı unique bir değer atamak gibi vb. çözümler düşünebilirsiniz. Aktif olmadığı durumlarda ise zaten token expiry olacaktır.

 24. Şegi Şegi

  Eline sağlık panpa sayende owin i kullandım

 25. solugan solugan

  Kardeşim çok teşekkürler paylaşım için bir şey soracağım ben bu işlemi postman da gerçekleştirdim fakat browser da apinin get metodunu çağırdığımda {“Message”:”Authorization has been denied for this request.”} mesajını alıyorum.Bunu webde de getirebilmem için ne yapmam gerekir bir açıklarmısın? Teşekkürler.

  • Gökhan Gökalp